Vrijwilligers gezocht voor een aantal (administratieve) taken ter ondersteuning TC-leden:

 Heb je wat tijd beschikbaar en wil jij de TC leden ondersteunen en op die manier een steentje bijdragen aan de vereniging? Dat kan!

De Technische Commissie (TC) van ODI is een hecht team van vrijwilligers die ervoor zorgt dat alle spelende leden kunnen trainen, wedstrijden kunnen spelen, beter worden en plezier hebben bij ODI. Normaal zijn de TC leden met pieken en dalen al best druk met hun vrijwilligers TC taken. Met de komst van Corona(maatregelen) is het vele malen drukker voor ze geworden. Denk daarbij aan de steeds veranderende maatregelen, andere toegestane trainingstijden, aanpassingen in het trainingsrooster etc.
Om het toch behapbaar proberen te houden voor eenieder, hebben we gekeken of er bepaalde afgebakende taken zijn waar we een aantal vrijwilligers voor kunnen zoeken, die met ondersteuning van de TC-leden, deze taken zelfstandig kunnen oppakken.

We hebben een aantal taken waar we graag ondersteuning in krijgen en vrijwilligers voor zoeken:

Zou jij ons vooruit willen helpen of mocht je nog twijfelen of vragen hebben, neem dan gerust contact op met een van de genoemde contactpersonen.

We vernemen graag van je!!

De taken waar we ondersteuning voor zoeken zijn:

 

Recruiter trainers en coaches VC ODI:

 • Helpen met zoeken en regelen van trainers en coaches t.b.v. alle teams voor seizoen 2022/2023.
 • Teams VC Odi: 5 dames, 3 heren, 7 jeugd, 4 CMV/mini’s, 7 dames recreanten, 1 heren recreanten
 • De TC leden zorgen voor overleg/samen sparren, wat voor coach en trainer een team nodig heeft. Op basis van die informatie mensen benaderen om trainer en/of coach te worden.
 • Het zal in principe met name gaan om het benaderen van (ouders van) leden van VC ODI. Een enkele keer kan het zijn dat het ook gaat om contact zoeken met een externe trainer (onder andere voor Dames 1 en 2).
 • Als je goed bekend bent met de mensen binnen Beers en omstreken en VC ODI is dat handig, maar dat is natuurlijk geen must.
 • Deze taak speelt enkel voorafgaand aan elk seizoen, periode maart t/m juni.
 • Hoeveel tijd het kost is afhankelijk hoe makkelijk we mensen kunnen vinden en enthousiasmeren en is daardoor lastig in te schatten.

Voor meer informatie over deze taak kan je contact opnemen met TC-lid Jos Neggers:

Maken trainingsroosters:

 • Inventariseren bij aanvoerders/teams/trainers welke teams willen trainen, hoe vaak zij willen trainen en of trainers training kunnen geven
 • Controleren van beschikbaarheid van de zaal, inclusief het aantal beschikbare velden
 • Aanpassen standaard trainingsrooster
 • Communiceren trainingsrooster aan de leden
 • Dit gebeurt in principe een aantal keer per jaar t.b.v. herfstvakantierooster, kerstvakantierooster, voorjaarsvakantierooster, meivakantierooster, zomerrooster (periode meivakantie – eind juni).

In geval van coronamaatregelen die consequenties hebben op het reguliere trainingsrooster dan kan het zijn dat er ook tussentijds aanpassingen in het trainingsrooster nodig zijn.

Voor meer informatie over deze taak kan je contact opnemen met TC-lid Sanne Jansen:

 

Ledenbeheer TC:

 • Mails beantwoorden van mensen die interesse hebben en (proef)training willen
 • Communiceren aan trainer/team(/coach) dat er een speler mee komt doen
 • Mails beantwoorden van mensen die zich afmelden/uitschrijven bij VC ODI
 • Aan- en afmeldingen invullen op een digitaal formulier tbv communicatie aan penningsmeester en ledenbeheer Nevobo, beheerder mailadressen teams en leden
 • Tussentijdse wijzigingen (bijv verplaatsing naar ander team, wel/niet wedstrijden gaan spelen, meer/minder trainen) doorgeven aan penningmeester, ledenbeheer Nevobo, beheerder mailadressen teams en leden
 • Aanmeldingen, wijzigingen in teams en afmeldingen communiceren aan de TC leden
 • Aanmeldingen, wijzigingen in teams en afmeldingen bijhouden/bijwerken in excel bestand teamindeling
 • Aanmeldingen, wijzigingen in teams en afmeldingen (periodiek) doorgeven aan communicatiecommissie tbv bijwerken teams op VC ODI website

Voor meer informatie over deze taak kan je contact opnemen met Hoofd TC Alice van Herwerden:

 

Financiële zaken TC:

De meeste financiële zaken worden geregeld door de penningsmeester. Als TC hebben we echter ook een paar financiële taken met name gericht op de vergoeding van de (assistent) trainers:

 • (Tussentijdse) begroting maken trainerskosten t.b.v. penningmeester
 • Declaraties: (assistent) trainers declaratieformulieren toesturen en aan het eind van het seizoen in ontvangst nemen, overzicht maken voor penningmeester zodat die e.e.a. kan uitbetalen
 • Vastleggen afspraken, voortgangsbewaking, en in geval van coronamaatregelen eventueel bijstellen, financiële afspraken met externe trainers
 • In geval van coronamaatregelen: bijhouden en (her)berekening maken contributie n.a.v. weken waarin lockdown/niet getraind

Overal zijn voorbeelden en formats beschikbaar, dus het is met name een kwestie van invullen. Voor meer informatie over deze taak kan je contact opnemen met Alice van Herwerden: