Hier weer een update. We hebben even gewacht in de hoop dat er snel beslissingen werden gemaakt door de competitieleiders. Dit laat helaas (nog) op zich wachten. Wat we ondertussen willen delen over de trainingen na 6 april en wat we weten over de verschillende competities:

ODI

Tot 1 juni is het niet toegestaan om met grote groepen mensen bij elkaar te zijn. Wij kunnen dan ook niet anders concluderen dat er tot die tijd niet getraind kan worden. Daarmee is seizoen 2019/2020 definitief ten einde wat betreft de trainingen. Op 7 april komt het bestuur (op gepaste afstand) bijeen om het e.e.a. te bespreken. Wij informeren jullie nadien.

Nevobo-competitie

Zoals jullie weten wordt de Nevobo-competitie niet meer afgemaakt en zullen er officieel geen kampioenen bekroond worden. Het spijt ons voor de vele ODI-teams die op kampioenschapskoers stonden, maar het is helaas niet anders. Wij kregen vandaag het nieuws te horen dat de Nevobo volgende week uitsluitsel geeft over hoe de competitie 2020/2021 er uit gaat zien. We hebben onze voorkeur vanuit de TC duidelijk uitgesproken. Zodra de Nevobo met een beslissing komt zullen zij dit publiceren op de site en social media kanalen. Mochten wij noodzaak zien daar op te reageren, dan ontvangen jullie dat na de bestuursvergadering op 7 april.

Recreantencompetitie

Over de recreantencompetitie heerste nog enige onduidelijkheid. De competitieleiders laten het namelijk aan de verenigingen zelf of zij een wedstrijd door laten gaan of afgelasten. Wij kiezen voor het laatste, omdat het onverantwoord is wedstrijden door te laten gaan als je kijkt naar de opgelegde regels. Met deze conclusie komt ook de recreantencompetitie ten einde. Onduidelijk is nog of en wanneer er kampioenen worden bekroond. Er wordt al gesproken over wat de opties zijn voor komend seizoen. De wedstrijdsecretaris(sen) voor de recreantencompetitie en de TC recreanten zullen dit de komende tijd verder oppakken.

Indien er nog specifieke vragen of opmerkingen zijn n.a.v. deze mail, neem dan contact op met .