De TC is momenteel druk bezig de nieuwe teamsamenstelling uit te werken en ook de trainers/coaches in te vullen. We zullen hierin de planning aanhouden die we ieder jaar hanteren:

  • Zondag 10 mei zal aan het einde van de ochtend de concept teamindeling op de website geplaatst worden.
  • Uiterlijk zondag 21 juni zal de definitieve teamindeling bekend gemaakt worden.

Zoals het er nu naar uitziet zullen we het zomerrooster in de zaal helaas niet kunnen gaan inrichten. Zowel het Bestuur als de TC houdt de adviezen van overheid/RIVM nauwlettend in de gaten. Zodra er zich mogelijkheden voordoen dat we weer aan de slag mogen, dan gaan we hier werk van maken. De betreffende afdelingen zullen dan geïnformeerd worden over de mogelijkheden die we hierin als ODI kunnen bieden.
Mocht je in de tussentijd vragen hebben, neem dan gerust contact op met het TC lid van jouw afdeling!